Ana Sayfa    Resimli Msn Ekle    Msn Listesi    Sohbet / Chat    eBuddy Oturum Aç    Skype Msn adresleri    Arkadaşını Davet Et    Haberler    Takip Et Giriş    Kayıt oL   

Blog

Msn Adresi - Arkada?l?k Sitesi Yay?n aksakl???

Msn Adresi - Arkada?l?k sitesi yakla??k 6 ayl?k hizmet dönemini geride b?rakt?. Bu dönem içinde 25.000 üye taraf?ndan tercih edilen ve yakla??k 3.000 bin ki?i taraf?ndan tüm i?levsel özellikleri kullan?lan msnadresi.org , k?sa bir süre önce sunucu yenileme i?lemi s?ras?ndan verilerin kaydedildi?i dosyalarda ki ar?za ve eksik yedekleme sonucu veri kayb? ya?am?? ve 7 gün gibi bir süre yay?n ak???na ara vermi?tir.

Kaybedilen veriler üyelik bilgileri ve ana sayfada ki resimli payla??malard?r. Her türlü onarma çal??mas?na ra?men bir çok bilginin eksik ç?kmas?ndan dolay? sistemin yeniden kurulmas?na karar verilmi?tir. Umar?m bu yönde ki bir  çal??ma siz de?erli kulaln?c?lar?m?z? bizden uzakla?t?rmam??t?r.

?uan için hem yenilenen sunucu olsun hemde sistemde ki arayüz de?i?iklikleri ile sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek için çal??maktay?z.

Msn Adresi / Yönetim

Msn Adresi