Ana Sayfa    Resimli Msn Ekle    Msn Listesi    Sohbet / Chat    eBuddy Oturum Aç    Skype Msn adresleri    Arkadaşını Davet Et    Haberler    Takip Et Giriş    Kayıt oL   

Msnadresi.org De?i?iklik..

August 07, 2009

 De?erli üyelerimizin Dikkatine :

Msnadresi.org  hizmet vermeye ba?lad??? günden bügüne kitlesini art?r?rken, baz? kaynak yetersizli?inden dolay? yay?n politikas?nda vizyon de?i?imine gitme karar? alm??t?r.

Sitemizin ana sayfas?na olan hakl? talep,  payla??m yapmak isteyen ki?ilerin yer bulamamas? gibi sorunlar? ortaya koymu?tur.Bize bu yönde ula?an istekler taraf?m?zca hakl? bulunmu?tur.

Malumunuz yapt???n?z payla??mlar 30 gün gibi bir süre yay?nda kalmakta. Sistemin ücretsizlik ilkesi gere?i mevcut imkanlar? gözeterek bu yay?n süresini 10 günle s?n?rland?rma karar? al?nm??t?r.

Payla??mlar? aktif olan üyelerimizin  payla??mlar? 30 günlük yay?n süresini dolana  kadar bu de?i?imin d???nda kalacakt?r. 07.08.2009 Cuma gününden itibaren yap?lacak payla??mlar 10 günlük s?n?rlamaya tabii tutulacakt?r.

?imdiden anlay???n?zdan ötürü te?ekkür ederiz.